વડોદરામા 5% ના વ્યાજે રૂપિયા આપતી મહિલા સામે ફરિયાદ

ગોરવા લક્ષ્મીપુરા રોડ પર આદર્શ ડુપ્લેક્સમાં રહેતી ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી જણાવ્યું છે કે હું મારા પતિ અને સંતાનો સાથે રહું છું. મારા પતિન

Thumbnail Posts